Vacatures

Er zijn momenteel 4 vacatures:

VACATURE SECRETARIS

VACATURE COÖRDINATOR VOOR DE AFDELING VITAAL

ACATURE ALGEMEEN BESTUURDLID COMMUNICATIE

 

 

VACATURE SECRETARIS

Sparta bestaat al 106 jaar en is een begrip in Ermelo. Wekelijks volgen ruim 550 leden trainingen binnen een van onze vijf afdelingen; dans, freerunnen, trampoline, turnen en vitaal. Met lessen voor de allerkleinsten bij Ouder & kindgym tot ver boven de 65 jaar met Meer Bewegen Voor Ouderen zet Sparta zich in voor een leven lang plezier in bewegen.

De komende jaren liggen er door de komst van de nieuwe sporthal mooie kansen die we graag willen benutten om de vereniging verder te later groeien. Om deze ambities waar te maken zijn we op zoek naar een enthousiaste en betrokken secretaris. Samen met de voorzitter en de penningmeester ben je het gezicht van onze bloeiende vereniging.

Wat zijn de taken?

- het ontwikkelen van en sturing geven aan het beleid van de vereniging;

- het voorbereiden van de bestuursvergaderingen (5 keer per jaar) en de jaarvergadering;

- het onderhouden van contacten met de gemeente, sportverenigingen, sportfunctionarissen en andere samenwerkingspartners; 

 - het nemen van initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief naar een hoger niveau te tillen. 

Wie zoeken we?

Als secretaris willen we graag iemand met een enthousiaste en pro actieve instelling. Met de komst van de nieuwe sporthal ligt er een mooie kans om bestuurlijk interessant en zinvol werk te doen voor de vereniging. Bestuurlijke ervaring is een pré. De tijdsbesteding wordt geschat op 2-4 uur per week.

Meer informatie?

Interesse in deze uitdagende taak? Neem dan voor meer informatie contact op met Jaco Cornelissen via voorzitter@spartaermelo.nl

 

 

VACATURE COÖRDINATOR VOOR DE AFDELING VITAAL

Niet alleen de jeugd weet Sparta te vinden, wekelijks doen er 65 dames en heren van 55+ fanatiek mee aan de lessen binnen onze afdeling Vitaal. Professionele leidinggevenden verzorgen de lessen en houden rekening met ieder individu. Leeftijd speelt in deze lessen geen rol, voor iedereen is een passende les. Om deze afdeling achter de schermen goed te laten verlopen zijn we op zoek naar een coördinator vitaal: 

Wat zijn de taken? 

• Contactpersoon voor bestaande en nieuwe leden; 

• Contactpersoon voor en ondersteunen van de trainers; 

• Organiseren van activiteiten voor de afdeling in samenwerking met de trainers; 

• De afdeling onder de aandacht brengen door nieuwsberichten te plaatsen op onze website en in andere media;

• Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bewegen voor volwassenen en ouderen in de gaten houden en daar waar mogelijk integreren binnen de vereniging; 

• Creatief meedenken ten aanzien van ledenwerving en -behoud;

• Aansluiten bij de bestuurs- en coördinatorenvergadering (5x per jaar). Het bestuur en de andere coördinatoren werken nauw samen, ondersteunen elkaar en vormen zo samen een sprankelende en enthousiaste club. Een club in beweging!

Wie zoeken we?

Als coördinator zet je je op enthousiaste en betrokken wijze in om de afdeling verder te laten groeien. De tijdsbesteding bedraagt een half uur per week. 

Meer informatie?

Spreekt deze vacature je aan of wil je graag meer informatie? Stuur een mailtje naar info@spartaermelo.nl en we nemen contact met je op!

 

 

Vacature algemeen bestuurslid communicatie

Sparta bestaat al 106 jaar en is een begrip in Ermelo. Wekelijks volgen ruim 550 leden trainingen binnen een van onze vijf afdelingen; dans, freerunnen, trampoline, turnen en vitaal. Met lessen voor de allerkleinsten tot ver boven de 65 jaar zet Sparta zich in voor een leven lang plezier in bewegen.

Door de komst van de nieuwe sporthal ontstaan er mooie kansen om de vereniging qua ledenaantal flink te laten groeien. Om deze ambitie waar te maken zijn we op zoek naar een algemeen bestuurslid die zich bezig gaat houden met communicatie, ledenwerving en ledenbehoud. 

Wat zijn de taken?

·      in samenwerking met de afdelingscoördinatoren zoeken naar mogelijkheden op het gebied van ledenbehoud- en werving;

·      activiteiten organiseren waar verschillende afdelingen aan meedoen om zo het verenigingsgevoel te versterken. Bijvoorbeeld sportieve evenementen, maar ook het jaarlijkse Sinterklaasfeest;

·      het versturen van mailings aan onze leden betreffende acties en evenementen;

·      het onderhouden van contacten met de gemeente, sportverenigingen, en andere samenwerkingspartners om Sparta binnen Ermelo nog meer op de kaart te zetten;

·      aansluiten bij de bestuurs- en coördinatorenvergadering (5x per jaar). Het bestuur en de andere coördinatoren werken nauw samen, ondersteunen elkaar en vormen zo samen een enthousiaste club. 

Wie zoeken we?

Als algemeen bestuurslid communicatie zoeken we een creatief iemand met een vlotte pen. Je vindt het een mooie uitdaging om het ledenaantal de komende jaren flink te laten groeien. De verwachte tijdsbesteding bedraagt 1 uur per week.

Meer informatie?

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Renske de Jongh, via ledenadministratie@spartaermelo.nl

Lesrooster van vandaag (dinsdag)

16.00 - 17.00
6-7 jaar
Weth. Balverszaal
16.30 - 19.30
4e divisie: verplichte oefenstof
Weth. Balverszaal
16.30 - 17.30
Recreatie
Weth. Balverszaal
16.30 - 19.30
A-Selectie
Weth. Balverszaal
16:00 - 16:45
Kleuters
17.00 - 18.00
Onderbouw
17.00 - 19.00
5e/6e divisie: verplichte oefenstof
Weth. Balverszaal
17.30 - 20.30
4e divisie: keuze oefenstof
Weth. Balverszaal
18.00 - 19.00
Bovenbouw
18.30 - 19.30
12 jaar en ouder
Groevenbeek, HAVO/VWO
18.30 - 20.30
5e/6e divisie: keuze oefenstof
Weth. Balverszaal
19.30 - 20.30
12 jaar en ouder
Groevenbeek, HAVO/VWO
19.30 - 20.30
Techniek 16+
20.30 - 21.30
Selectie Modern 13+ & volwassenen
29

MEI

31 mei: Algemene LedenVergadering

Maandag 31 mei 2021 is de jaarlijkse ledenvergadering online om 20.00 uur. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je aan via ledenadministratie@spartaermelo.nl om de link voor de vergadering toegestuurd te krijgen.
16

NOV

PIETENDANSFEEST 27-11-2020

Hou jij ook zoveel van dansen en van pieten? Wij wel! Daarom organiseren we een pietendansfeest, kom jij ook? We doen spelletjes en dansen er op los! Het is op vrijdag 27 november in de Triade te Ermelo. Iedereen is welkom, ook als je geen Sparta Ermelo lid bent. Om 14.00 tot 16.00 is er een feestje voor groep 1 t/m groep 4 en om 16.00 tot 18.00 is er een feestje voor groep 5 t/m groep 8.

Er is nog veel meer nieuws!bekijk al het nieuws