Veilig Sport Klimaat

Bij G.V. Sparta Ermelo kan jong en oud in de 5 disciplines Dans, Freerunnen, Turnen, Trampolinespringen en Vitaal 50+ wekelijks op een gezonde wijze en in een gezellige omgeving in beweging zijn. Een Veilig Sport Klimaat (VSK) is daar binnen G.V. Sparta Ermelo een belangrijk onderdeel van.

Om dit Veilig Sport Klimaat vorm te geven heeft de vereniging een aantal regels opgesteld:
1. Beleid met betrekking tot nieuw aan te trekken leidinggevenden
2. Regels waaraan iedereen zich binnen de vereniging moet houden. Bestuur, lesgevers, vrijwilligers, leden, ouders van leden en gasten.
3. Er zijn twee vertrouwenscontact personen aangesteld.


1. G.V. Sparta Ermelo voert met betrekking tot nieuw aan te trekken leidinggevenden het volgende beleid:
Sparta Ermelo vindt het belangrijk dat iedereen, met name minderjarigen en kwetsbare groepen, veilig kan sporten bij de sportvereniging. Om de kans op seksuele intimidatie te verminderen, heeft het bestuur de volgende stappen vastgesteld bij aanname van nieuwe leidinggevenden:

Kennismakingsgesprek
Er wordt een kennismakingsgesprek gevoerd met potentiële leidinggevende. In het gesprek wordt onder andere gevraagd naar de motivatie van de leidinggevende om met kinderen te willen werken, naar zijn of haar werkervaring en referenties van vorige organisaties.

Referenties checken
Sparta Ermelo wil de achtergronden van nieuwe leidinggevende controleren. Op basis van het CV wordt contact opgenomen met werkgevers en/of verenigingen uit het verleden waar de leidinggevende actief is geweest. Hierbij wordt bij mensen die direct met de betreffende persoon hebben samengewerkt nagevraagd of de verkregen informatie (uit het CV of gesprek) juist is.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam.

Alle lesgevers en lesassistenten die aan G.V. Sparta Ermelo verbonden zijn, worden geacht te handelen volgens de gedragscode van Centrum Veilige Sport Nederland. Bekijk de Gedragscodes- Centrum Veilige Sport Nederland.

Ook wordt elke drie jaar een nieuwe VOG aangevraagd voor alle lesgevers en lesassistenten van 16 jaar en ouder.


2. Verenigingsregels G.V. Sparta Ermelo:
Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, hun ouders en onze vrijwilligers in een veilige omgeving plezier aan de gymsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging nodig! Daarom informeren wij u graag over de gedragsregels die we samen hebben opgesteld. Met deze gedragsregels willen we gewenst gedrag binnen de vereniging stimuleren. Daarnaast willen we ongewenst gedrag ontmoedigen.

Onze vereniging staat voor plezier en sportiviteit. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

Doel van de verenigingsregels:
- Aangeven welk gedrag we graag zien binnen onze club.
- Zorgen dat we allemaal sportief en met respect met elkaar omgaan.
- De goede sfeer met elkaar behouden.
- Nog meer plezier kweken bij het bewegen.
- Uitdragen dat we een sportieve, respectvolle club zijn.

Algemene verenigingsafspraken G.V. Sparta Ermelo:
- Iedereen is welkom
- Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
- Wij laten ieder in zijn/haar waarde; we respecteren verschillen
- Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
- Wij tonen waardering voor de juryleden
- Wij kijken naar wat iemand wel kan, in plaats van wat iemand niet kan
- Als er problemen zijn, melden we ze
- Wij zijn een goed voorbeeld voor bezoekers, zoals ouders, juryleden en leden van andere verenigingen.
- Wij gedragen ons sportief in en buiten de sportzaal
- Scheld niet op medesporters en discrimineer niet.
- Laat de kleedkamer na gebruik netjes achter
- Heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
- Toon respect voor trainers/coaches/begeleiders, bestuur en andere vrijwilligers
- Spreek andere sporters of leden die zich niet aan de regels houden correct aan
- Houd je aan de groepsafspraken
- Deel belangrijke zaken met de trainer, coach, begeleider of bestuur
- Onthoud je van commentaar op beslissingen tijdens de trainingen en wedstrijden
- Geef het goede voorbeeld
- Benader kinderen positief
- Moedig je eigen kind aan, maar ook andere kinderen
- Laat kinderen ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven we allemaal heel veel sportplezier bij onze gezellige en mooie vereniging! Met iedereen wordt bedoeld: het bestuur, de lesgevers, vrijwilligers, leden, ouders van leden en gasten.

Voor informatie over Sparta of bij vragen kun je een mail sturen naar: info@spartaermelo.nl.


3. Vertrouwenscontactpersoon:
Bij G.V. Sparta Ermelo zijn twee vertrouwenscontactpersonen actief. De vertrouwenscontactpersonen zijn binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen (sporters, ouders/verzorgers, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) die een vraag of een klacht heeft over gedrag of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Een vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Hij/zij kan begeleiding bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend aan slachtoffer, beschuldigde en het verenigingsbestuur.

Op deze pagina vind je alle informatie over de vertrouwenscontactpersonen van G.V. Sparta Ermelo.

13 JUL '24 -
25 AUG '24
Zomervakantie
05 OKT '24
1e plaatsingswedtrijd teams, 2e en 3e divisie
19 OKT '24
1e plaatsingswedstrijd teams, ere en eerste divisie
02 NOV '24 -
03 NOV '24
Davind Hunt Cup Engeland
09 NOV '24
2e plaatsingswedstrijd teams, 2e en 3e divisie

Lesrooster van vandaag (zaterdag)

09.00 - 13.00
Dutch Trampoline Academy
De Zanderij - Sparta-zaal
09.30 - 10.15
Lesgroep 1 Ouder&Kindgym peuters
De Zanderij - Sparta-zaal
10.15 - 11.00
Lesgroep 2 Ouder&Kindgym peuters
De Zanderij - Sparta-zaal
11.00 - 11.45
Lesgroep 3 Ouder&Kindgym peuters
De Zanderij - Sparta-zaal
11.45 - 12.45
Kleutergym
De Zanderij - Sparta-zaal
08

JUL

Spetterende eindshow

08

JUL

Gymseizoen afgesloten met nijntje beweegfeest

Er is nog veel meer nieuws!bekijk al het nieuws