Veilig Sport Klimaat

Bij G.V. Sparta Ermelo kan jong en oud in de 5 disciplines Dans, Freerunnen, Turnen, Trampolinespringen en Vitaal 50+ wekelijks op een gezonde wijze en in een gezellige omgeving in beweging zijn. Een Veilig Sport Klimaat (VSK) is daar binnen G.V. Sparta Ermelo een belangrijk onderdeel van.

Om dit Veilig Sport Klimaat vorm te geven heeft de vereniging een aantal regels opgesteld:
1. Beleid met betrekking tot nieuw aan te trekken leidinggevenden
2. Regels waaraan iedereen zich binnen de vereniging moet houden. Bestuur, leidinggevenden, vrijwilligers, leden, ouders van leden en gasten.
3. Er is een vertrouwenscontact persoon aangesteld.


1. G.V. Sparta Ermelo voert m.b.t. nieuw aan te trekken leidinggevenden het volgende beleid:

Sparta Ermelo vindt het belangrijk dat iedereen, met name minderjarigen en kwetsbare groepen, veilig kan sporten bij de sportvereniging. Om de kans op Seksuele Intimidatie (SI) te verminderen, heeft het bestuur de volgende stappen vastgesteld bij aanname van nieuwe leidinggevenden:

Kennismakingsgesprek
Er wordt een kennismakingsgesprek gevoerd met potentiële leidinggevende. In het gesprek wordt onder andere gevraagd naar de motivatie van de leidinggevende om met kinderen te willen werken, naar zijn werkervaring en referenties bij vorige organisaties.

Referenties checken
Sparta Ermelo wil de achtergronden van nieuwe leidinggevende controleren. Op basis van het CV wordt contact opgenomen met werkgevers en/of verenigingen uit het verleden waar de leidinggevende actief is geweest. Hierbij wordt bij mensen die direct met de betreffende persoon hebben samengewerkt nagevraagd of de verkregen informatie (uit het CV of gesprek) juist is.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam.


2. Verenigings regels G.V. Sparta Ermelo:

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, hun ouders en vrijwilligers in een veilige omgeving plezier aan de gymsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging nodig! Daarom informeren wij u graag over de gedragsregels die we samen hebben opgesteld. Met deze gedragsregels willen we gewenst gedrag binnen de vereniging stimuleren. Daarnaast willen we ongewenst gedrag ontmoedigen.

Onze vereniging staat voor plezier en sportiviteit. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

Doel van de verenigingsregels:
- Aangeven welk gedrag we graag zien binnen onze club.
- Zorgen dat we allemaal sportief en met respect met elkaar omgaan.
- De goede sfeer met elkaar behouden.
- Nog meer plezier kweken bij het bewegen.
- Uitdragen dat we een sportieve, respectvolle club zijn.

Algemene verenigingsafspraken G.V. Sparta Ermelo:
- Iedereen is welkom
- Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
- Wij laten ieder in zijn/haar waarde; we respecteren verschillen
- Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
- Wij tonen waardering voor de juryleden
- Wij kijken naar wat iemand wel kan, in plaats van wat iemand niet kan
- Als er problemen zijn, melden we ze
- Wij zijn een goed voorbeeld voor bezoekers, zoals ouders, juryleden en leden van andere verenigingen.
- Wij gedragen ons sportief in en buiten de sportzaal
- Scheld niet op medesporters en discrimineer niet.
- Laat de kleedkamer na gebruik netjes achter
- Heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
- Toon respect voor trainers/coaches/begeleiders, bestuur en andere vrijwilligers
- Spreek andere sporters of leden die zich niet aan de regels houden correct aan
- Houd je aan de groepsafspraken
- Deel belangrijke zaken met de trainer, coach, begeleider of bestuur
- Onthoud je van commentaar op beslissingen tijdens de trainingen en wedstrijden
- Geef het goede voorbeeld
- Benader kinderen positief
- Moedig je eigen kind aan, maar ook andere kinderen
- Laat kinderen ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven we allemaal heel veel sportplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!
Met iedereen wordt bedoeld: het bestuur, de leidinggevenden, vrijwilligers, leden, ouders van leden en gasten.
Informatie over G.V. Sparta en bij vragen kun je een mail sturen naar: secretaris@spartaermelo.nl.


3. Vertrouwenscontactpersoon

Bij G.V. Sparta Ermelo is een Vertrouwenscontactpersonen actief. De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) die een vraag of een klacht heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.  De Vertrouwenscontactpersoon kan begeleiding bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend  aan slechtoffer, beschuldigde en het verenigingsbestuur.

De Vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.

De Vertrouwenscontactpersoon van G.V. Sparta Ermelo is:
Mevrouw J. Boor.
vertrouwenspersoon@spartaermelo.nl
U kunt haar een mail sturen via vertrouwenscontactpersoon@spartaermelo.nl.
Zij neemt dan via de mail of telefoon (datgene wat u aangeeft prettig te vinden) contact met u op.
Zonder uw toestemming zoekt zij geen contact met derden.

Lesrooster van vandaag (zaterdag)

09.30 - 10.15
Peutergym
Weth. Balverszaal
10.00 - 14.00
Dutch Trampoline Academy
Weth. Balverszaal
10.15 - 11.00
Peutergym
Weth. Balverszaal
11.00 - 11.45
Kleutergym
Weth. Balverszaal
02

OKT

Eerste wedstrijd na anderhalf jaar

De trampolinespringers van Sparta Ermelo sprongen zaterdag na anderhalf jaar coronastop weer hun eerste officiƫle teamwedstrijd in Ruurlo. Met een compleet nieuwe ploeg die pas een kleine twee maanden training erop hebben zitten, deden de nieuwkomers het verrassend goed. De Spartanen sprongen in teams tegen andere clubs en konden ook een individuele positionering behalen.
15

SEP

Trampolinespringen voor jong, MAAR OOK VOOR OUD!

Druk leven met je studie, met je werk, met taxichauffeur spelen voor je sportende kinderen? Hoog tijd om zelf weer eens actief te worden. Ook al ben je moe, door 1x per week of meer te bewegen krijg je weer energie! En dat kan!! Bij de afdeling Trampolinespringen van Sparta kun je nu 1x per week anderhalf uur springen op de trampoline.

Er is nog veel meer nieuws!bekijk al het nieuws