Algemene Ledenvergadering 2024


Levendige 110e Ledenvergadering SAMEN ONDER ÉÉN DAK
Maandagavond 12 februari vond de 110e Algemene Ledenvergadering van SPARTA plaats. Dit keer in De Hof van Minemeu aan de Telgterweg 224. Alleen het bezichtigen van deze locatie met allerlei voorwerpen uit de tijd van je overgrootmoeder is het bezoek waard. Daar was niet veel tijd voor, want stipt om 20:00 uur opent verenigingsvoorzitter Hans van Zetten de ledenvergadering.

Verslagen van de 109e ALV en jaarverslagen 2023 worden toegelicht en zijn daarna hamerstukken. Nadat de Kascontrolecommissie met een positief advies komt, geldt dat ook voor het financieel jaarverslag 2023. Penningmeester Robert Jongman heeft zijn werk volledig op orde. Hij en het Bestuur krijgen décharge voor het gevoerde financiële beheer en beleid.

De voorzitter blikt terug op het sportief hoogtepunt in 2023. Dat is de finaleplaats van Eline Westhuis (17) op de WK Trampolinespringen in het onderdeel synchroon. Eline ontvangt onder warm applaus een glazen standaard met inscriptie als eerbetoon.


Sparta eert Eline Westhuis als WK-finalist in 2023

Extreme huurtarieven
Begroting 2024 en de vaststelling van de ledencontributies vereisen meer tijd en aandacht. Twee dagen voor de Kerstvakantie ontving het bestuur de huurtarieven in Sportcentrum Zanderij. En die zijn voor SPARTA 52,5% hoger dan de Balvers-zalen samen. Zo’n plotselinge en extreme verhoging is onwerkelijk en niet te duiden. Gesprekken daarover zijn gestart. Het SPARTA--bestuur heeft alternatieve voorstellen gedaan. Ook omtrent een door Interactie Sportbedrijf gewenste overname van alle turntoestellen en trampolines. In mei 2022 deed SPARTA het verzoek al een meerjaren huurovereenkomst te sluiten. Interactie & gemeente zijn daar toen niet op ingegaan. 

Contributies
Ook stelt de Ledenvergadering de contributies 2024 vast. Het Sportcentrum Zanderij brengt vier min of meer autonoom functioneerde afdelingen samen onder één dak. Dan is dit ook het moment om de contributies te harmoniseren. Het Bestuursvoorstel leidt tot vele vragen vooral van de (ouders van) dansleden. Na uitgebreide toelichting en discussie wordt het Bestuursvoorstel met meerderheid van stemmen aangenomen. Wel ontvangen de leden deze maand nog een schriftelijke toelichting op de contributietarieven 2024. De incassering is deze maand gestart.

Alle Spartanen samen onder één dak
Uitgebreid stond de 110e Algemene Ledenvergadering stil bij de twee mensen die de SPARTA-droom hebben doen uitkomen: die nieuwe “SPARTA-zaal” in Sportcentrum Zanderij. Daar ontmoeten alle trampolinespringers, gymmers, turnsters, dansers en freerunners elkaar. Op initiatief van voormalig trampolinetrainer René Linthuis en bestuurslid Jaco Cornelissen is dat na jarenlange inzet en volharding tot stand gekomen. Beiden worden bedankt en geëerd met een glazen standaard met inscriptie.


Sparta bedankt René Linthuis als ontwerper Sparta-zaal

Mutaties Bestuur
Turnmoeder Linda van Woudenberg was als portefeuillehouder HR sinds september al actief in het Bestuur en is nu ook formeel door de ALV benoemd. Danslid Christine Brouwer-Kooijmans treedt na twee jaren af als secretaris. Ze ontvangt het boek HIJ STAAT! De voorzitter draagt ter vergadering Nanda Balallo, moeder van een trampolinespringster en freerunner, voor als opvolgster. Nanda wordt met applaus begroet.Nanda Balallo volgt Christine op als secretaris

Na 11 jaar als penningmeester, voorzitter en vicevoorzitter te hebben gefunctioneerd, verlaat Jaco Cornelissen het SPARTA-bestuur. Hij zegt wel toe verenigingsvoorzitter Hans van Zetten dit jaar te blijven bijstaan in de financiële onderhandelingen met Interactie/gemeente.Groot applaus voor Jaco als dank voor al zijn inzet.

Huishoudelijk Reglement - HR
In 2023 heeft secretaris Christine Brouwer-Kooijmans hard gewerkt aan de totstandkoming van het Huishoudelijk Reglement. De 110e Algemene Ledenvergadering stelt haar voorstel ongewijzigd vast en beloont Christine met een welgemeend applaus. In het HR lees je alles over de organisatiestructuur van de vereniging en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook de regeling lesassistenten en regeling juryleden vind je er en nog vele andere zaken, die het reilen en zeilen van de vereniging betreffen. Het HR maakt dit alles inzichtelijk voor leden, trainers, vrijwilligers en relaties.

28 APR '24 -
12 MEI '24
Meivakantie
11 MEI '24
1e en ere divisie plaatsingswedstrijden
25 MEI '24
25 MEI '24
Dance2demo in Nijmegen
25 MEI '24
1e en ere divisie plaatsingswedstrijden

Lesrooster van vandaag (donderdag)

16.00 - 17.30
Jong Talent
De Zanderij - Sparta-zaal
16.00 - 17.00
Lesgroep 9+
De Zanderij - Sparta-zaal
17.00 - 18.00
Jong-Talent
De Zanderij - Sparta-zaal
17.00 - 19.00
Selectie onderbouw
De Zanderij - Sparta-zaal
17.00 - 19.00
Selectie middenbouw nivo 6
De Zanderij - Sparta-zaal
17.00 - 19.30
Selectie middenbouw nivo 4-5
De Zanderij - Sparta-zaal
17.00 - 20.00
A-selectie
De Zanderij - Sparta-zaal
17.30 - 19.00
Selectie C16
De Zanderij - Zaal 3
19:00 - 20:30
DonModern
De Zanderij - Sparta-zaal
20:30 - 22:00
Lesgroep Dames 18+
De Zanderij - Sparta-zaal
22

APR

De Spartaan april

22

APR

SPARTA springers op erepodium in Ruurlo

Er is nog veel meer nieuws!bekijk al het nieuws